Χωροχρόνου στάση – Γέροντας Γαβριήλ ο Αγιοβαρναβίτης της Κύπρου (+2013)

http:/agiosioannisdamaskinos.blogspot.com

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

Χωροχρόνου στάση

Γέροντας Γαβριήλ ο Αγιοβαρναβίτης της Κύπρου (+2013)

Μία ἡμέρα ὁ Γέροντας Γαβριήλ ὁ Ἁγιοβαρναβίτης τῆς Κύπρου ὑπέφερε πολύ. Οἱ πόνοι του ἦταν ἀνυπόφοροι, ἀλλά ἔκανε ὑπομονή και προσευχή. Ἔτυχε ἐκεῖνες τίς ἡμέρες νά χαλάση καί τό χειροκίνητο τηλέφωνο πού εἶχε τό Μοναστήρι, στό ὁποῖο σημειωτέον δέν ὑπῆρχε αὐτοκίνητο. Ὅσο ἡ νύκτα ἔριχνε τό βαρύ της πέπλο, τόσο οἱ πόνοι τοῦ Γέροντος μεγάλωναν. Οἱ ἀδελφές μετά τό ἀπόδειπνο ἀποσύρθηκαν στά κελλιά τους καί ὁ Γέροντας παρέμεινε νά κόβη βόλτες στό μικρό ἐξώστη τοῦ ἀπομονωμένου κελλιοῦ του. Ἡ προσευχή του δυνάμωνε μαζί μέ τούς πόνους του.

Κοντά στά μεσάνυκτα βλέπει κατά παράξενο τρόπο νά πλησιάζη ἕνα αὐτοκίνητο στό Μοναστήρι. Αὐτό δέν εἶχε ξανασυμβεῖ. Στήν ἀρχή φοβήθηκε μήπως εἶναι τίποτε κλέπτες ἤ κακοποιά στοιχεῖα. Τοῦ πέρασε ὅμως καί ὁ καλός λογισμός, ὅτι ὁ εὐσυμπάθητος Θεός μας θά εἶχε ἀκούσει τήν προσευχή του καί θά τοῦ ἔστελνε φύλακα Ἄγγελο, νά τόν βοηθήση. Ὅταν τό αὐτοκίνητο ἔφθασε στό Μοναστήρι, ὁ Γέροντας ζήτησε νά μάθη ποιός ἦταν καί τί γύρευε τέτοια ὥρα σ᾽ αὐτό. Διαπίστωσε ἔκπληκτος ὅτι ἦταν ὁ Πρόδερος τῆς γειτονικῆς κοινότητος, πού εἶχε δικό του ταξί καί ἐξυπηρετοῦσε καί τό Μοναστήρι. Εἶχε ὑπ᾽ ὄψι του ὅτι δέν ὑπῆρχε τηλεφωνική ἐπικοινωνία τοῦ Μοναστηριοῦ καί μία δύναμι τοῦ ἔλεγε νά πάη, νά δῆ μήπως ὑπῆρχε καμμία ἐπείγουσα ἀνάγκη. Βλέπετε, ἡ προσευχή τοῦ Γέροντος τόν εἶχε εἰδοποιήσει. Ἀνέφερε αὐτός τό πρόβλημά του καί προθυμοποιήθηκε ὁ Πρόεδρος νά τόν μεταφέρη ἄμεσα στό νοσοκομεῖο.

Στή διαδρομή ἡ κατάστασι τοῦ Γέροντος χειροτέρευε. Οἱ πόνοι δυνάμωναν καί ἡ ὑπομονή του ἐξαντλεῖτο. Ὅταν μετά ἀπό ὧρες πλησίασαν στόν Ἰσθμό τῆς Κορίνθου, ὁ Γέροντας εἶπε ἐξαντλημένος στόν ὁδηγό του:

—Μή συνεχίσεις ἄλλο, πεθαίνω!

Ὁ Πρόεδρος παρακαλετά τοῦ ἔλεγε:

—Κάνε ὑπομονή, Γέροντα σέ λίγο θά πλησιάσουμε στήν Ἀθήνα· σέ παρακαλῶ πολύ μήν ἀποκάμνεις!

Μέχρι, ὅμως, νά τελειώση τή φράσι του μπροστά στό Γέροντα πού σφάδαζε ἀπ᾽ τούς πόνους, βρέθηκε ξαφνικά στήν εἴσοδο τοῦ νοσοκομείου ΝΙΚΕ τῶν Ἱερέων, στά Πατήσια. Ἡ προσευχή τοῦ Γέροντος εἶχε σπάσει τό φράγμα τοῦ χωροχρόνου, ἀφοῦ “ὅπου βούλεται Θεός, νικᾶται φύσεως τάξις”.

Στήν εἴσοδο τοῦ νοσοκομείου, κατά θαυμαστό πάλι τρόπο περίμενε ὁ γιατρός πού γνώριζε ὁ Γέροντας. Μόλις τόν εἶδε ἔσπευσε νά τοῦ παράσχη κάθε βοήθεια, τοῦ εἶπε μάλιστα:

—Οἱ ἐφημερεύοντες γιατροί εἶναι συνήθως παθολόγοι. Ἐγώ ὡς καρδιολόγος δέν ἐφημερεύω, ἀλλά σήμερα ἐξυπηρετώνας κάποιο συνάδελφο δέχθηκα νά τόν ἀντικαταστήσω!

Ὤ τῶν θαυμάτων Σου, Κύριε! Ἀλλάζεις τίς βουλές τῶν ἀνθρώπων σύμφωνα μέ τά θεϊκά Σου σχέδια πού στοχεύουν πάντοτε στήν εὐεργεσία τῶν πλασμάτων Σου!

Ὁ Γέροντας μέ τή δύναμι τῆς προσευχῆς του καί τή θαυμαστή τοῦ Θεοῦ μας παρέμβασι σώθηκε, γιά νά προσφέρη γιά πολλά ἀκόμα χρόνια τίς ὑπηρεσίες του στήν Ἐκκλησια μας.

Πηγή:

http://www.truthtarget.gr

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΗ – TRUTH TARGET

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s